top of page

FAQ

 

Begrippen & toepasselijkheid

 • Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Pretty Things zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij Pretty Things zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart.

 • Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kunt u geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

 • Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.Prijzen & kosten

 • Alle prijzen die op de website van Pretty Things vermeld staan zijn inclusief 21% BTW. Alle artikelen worden gratis in heel België verzonden vanaf een orderwaarde van 75€.

 • Als u meerdere artikelen tegelijkertijd bestelt, blijft de hoogte van de verzendkosten en/of transactiekosten gelijk.

 • Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Pretty Things bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

 • Type- en drukfouten voorbehouden.

 

Verzendkosten
België 7,50€  

Gratis bij een bestedingsbedrag boven de 75€ voor leveringen voor heel België.Leveringen

 • Alle producten die van maandag t/m vrijdag worden besteld en betaald, worden volgende werkdag verzonden. Bestellingen die op zaterdag en zondag binnenkomen, worden maandag verzonden.

 • Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden zal u via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.

 • Pretty Things is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door logistieke partners.

 • Pretty Things kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van een zending door logistieke partners. Bij verlies of diefstal kan de klant geen aanspraak maken op een vervangend pakket of terugbetaling van enige gelden.

 • Pretty Things is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

 • Pretty Things betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van Pretty Things worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.Betalingsmogelijkheden

 • De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

 • Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via Bancontact, Visa, MasterCard en overbooking op rekening BE90 7370 1861 3232.

 • Bij betaling met Visa en MasterCard behoudt Pretty Things zich het recht voor om te controleren of de kaart geldig is, of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en of uw adresgegevens juist zijn.Reclamatie & Retourneren

 • Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren. Pretty Things raadt aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, aarzel dan niet om ons per e-mail daarvan op de hoogte te stellen. Pretty Things zal proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met u en op de best mogelijke manier op te lossen.

 • Indien er binnen 7 dagen na ontvangst door Pretty Things geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen, gaat Pretty Things er van uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

 • U heeft het recht de door Pretty Things geleverde artikelen binnen 8 dagen na ontvangst te retourneren met uitzondering van de juwelen, handtassen en fashion accessoires. Tijdens de zichttermijn van 8 dagen dient u zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.

 • Het is niet mogelijk om giftcards te retourneren.

 • De artikelen kunnen binnen het zichttermijn worden geretourneerd in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. U bent zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten.

 • Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Pretty Things de betaalde prijs exclusief kosten voor een duurdere verzendmethode, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen. Wanneer een betaling is gedaan met een cadeaubon van Pretty Things, wordt dit bedrag terug uitgekeerd in een cadeaubon van Pretty Things.

 • Wanneer de door Pretty Things afgeleverde artikelen niet binnen 8 dagen na ontvangst worden teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.


Aansprakelijkheid

 • Iedere aansprakelijkheid van Pretty Things, van haar personeel en de producten van Pretty Things voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Pretty Things is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

 • Pretty Things aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Pretty Things.

 • De aansprakelijkheid van Pretty Things is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.

 • Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Pretty Things, dan wel tussen Pretty Things en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Pretty Things, is Pretty Things niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Pretty Things.Overmacht

 • In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Pretty Things opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als Pretty Things het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, storingen, import/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij Pretty Things bij de toeleveranciers van Pretty Things.

Garantievoorwaarden

Op alle artikelen die je bij Pretty Things koopt krijg je de wettelijke garantie. Als je een beschadigd artikel hebt ontvangen of als het artikel na geringe tijd kapot gaat, zal Pretty Things zorgen voor een passende oplossing. Neem voor het retour sturen van het product contact op met de klantenservice via ons contactformulier of stuur een e-mail naar Michele.provost1@telenet.be. Stuur een foto van het product mee om aanspraak te maken op de garantie. We zullen ons uiterste best doen om de klacht naar tevredenheid op te lossenPrivacy

 • Pretty Things respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling.

 • Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u.

 • De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.Toepasselijk recht

 • Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Belgische Recht van toepassing.Bedrijfsgegevens
Concept M BV

Michèle Provost

Nederstraat 36-38

9700 OUDENAARDE

BE0759.721.618
 

bottom of page